Marjon van Tongeren

Beeldend kunstenaar

About 
Ik verbeeld maatschappelijke thema's. Mijn werk gaat over alles wat er zich tussen mensen afspeelt en hen verbindt. Interactie, identiteit en macht zijn concepten die daarbij terugkomen in mijn werk. Ook de wisselwerking tussen mens en natuur is een onderwerp. Op sommige werken is natuur te zien, maar er is altijd een link met de mens. 


Meestal werk ik een tijdje aan een thema dat voorkomt uit een observatie of fascinatie. Voor de tot standkoming van het werk gebruik ik eigen gemaakte foto’s gecombineerd met gevonden beeldmateriaal en fantasie. 

In mijn ontwikkeling als kunstenaar heb ik gemerkt dat ik me niet wil beperken tot één enkel medium. Vaak schilder en teken ik en daarnaast maak ik foto's. De foto's toon ik soms als een autonoom werk en soms spelen ze achter de schermen een rol.